CTC // general, service, ship, ships, yard, shipyard, repair, building, hull, launching, steel, superstructure, pipe, crane, deck, aluminum, ferry, pontoon, barge, tanker, bulk, frame, offshore, marine, equipment dock, floating, dock, docking, design, construction, tanks, bridge, shipbuilding, stocznia, shipbuilding in Poland, shipyards in Poland, Shipbuilding in Gdańsk, Shipyards in Gdańsk, aluminium shipyards, aluminium shipbuilding, yachts manufacturers, shipbuilders, yacht shipyards

Usługi eksperckie

Oferujemy swoje usługi w charakterze eksperta w zakresie pozyskania energii z falowania morskiego.

 

Poszukujemy partnerów zainteresowanych i chcących się zaangażować we wdrożenie do produkcji opatentowanego przez nas absorbera energii fal morskich (AEFM) służącego do ekologicznego wytwarzania energii elektrycznej jak również zainteresowanych ochroną brzegu morskiego przed niszczącym działaniem fal morskich.

 

C.T.C. posiada wiedzę i doświadczenie w rozwoju technologii pozyskiwania energii z falowania morskiego wynikających z:

  • wieloletniego doświadczenia w projektowaniu, budowie i eksploatacji statków
    w krajowych i zagranicznych przedsiębiorstwach,
  • uczestnictwa w ostatnich latach jako konsorcjant w europejskim projekcie budowy
    i eksploatacji testowego egzemplarza elektrowni wykorzystującej morskie fale,

a także z osobistych pasji niektórych członków kadry naszej firmy uprawiających żeglarstwo
i „czujących” potencjał i właściwości falowania morskiego.

 

W ramach wyżej wspomnianego europejskiego projektu, na postawie duńskiej koncepcji
i projektu technicznego, opracowaliśmy dokumentację wykonawczą i zbudowaliśmy elektrownię morską. Uczestniczymy w próbnej eksploatacji urządzenia przy duńskim wybrzeżu Morza Północnego realizowanej przez firmę Wave Star Energy ( http://wavestarenergy.com ) oraz poznajemy mocne i słabe strony tej koncepcji.

 

Korzystając ze zdobytego doświadczenia opracowaliśmy własną koncepcję absorbera energii fal morskich (AEFM), którą opatentowaliśmy (nr zgłoszenia P.39642). Według naszej koncepcji absorber jest urządzeniem służącym do ochrony brzegów oraz wytwarzania energii elektrycznej i działa na zupełnie innej zasadzie niż elektrownia duńska. AEFM to farma pojedynczych boi energetycznych o wyrafinowanym kształcie, posadowionych
i zakotwiczonych elastycznie na głębokościach od 7 do 14m czyli w odległości

ok 1 km od linii brzegowej.

 

Jako właściciel patentu nasza firma w ramach konsorcjum naukowego zawiązanego wspólnie z Politechniką Gdańską, Instytutem Budownictwa Wodnego PAN i Instytutem Elektrotechniki, koordynuje prace badawcze, których celem jest optymalizacja parametrów absorbera i systemu konwersji energii oraz wykonanie i przetestowanie prototypu boi.

 

Przewagi naszego rozwiązania nad innymi znanymi rozwiązaniami są następujące:

  • wykorzystanie zarówno pionowej jak i poziomej oscylacji fali,
  • osiągnięcie najwyższego znanego nam współczynnika udziału masy pracującej do całkowitej,
  • uzyskanie dodatkowej istotnej funkcji jaką jest ochrona brzegów morskich.

 

Szacuje się, że z 1 km chronionego wybrzeża będzie możliwe zaopatrzenie w energię
z czystego i niewyczerpanego źródła ok. 4 tys. domków jednorodzinnych.

Wybierz dział:

Nasza misja

Misją firmy C.T.C. jest oferowanie produktów oraz usług spełniających najwyższe oczekiwania

naszych klientów.